"2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu" Yayınlandı

"2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu" Yayınlandı

Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin en önemlilerinden biriside kuşkusuz ki uluslararası arenada yaşanan göç hareketleridir. Göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren dinamik bir süreçtir. Son yarım yüzyılda göçmen nüfusunda yaşanan hızlı artışın, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki yıllarda da artarak sürmesi beklenmektedir.
 
Türkiye, başka ülkelere göç veren geçiş ülkesi konumundayken, bugün bölgesel ve küresel dinamikler itibarıyla hedef ülke konumuna dönüşmüştür. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz; küresel, bölgesel ve ulusal ölçekte çok önemli bir misyon üstlenmiş olup temelinde insan odaklı, güvenilir, özgürlük ve güvenlik dengesini sağlayan, yeniliğe açık, tutarlı ve öngörülebilirlik içerisinde görev ve sorumluluklarının üstesinden gelen bir kurum olarak çalışmalarına devam etmektedir.
 
Kurumsal başarının sırrı; stratejik düşünme, etkin bir koordinasyon sistemi oluşturma ve pek tabii ki planlama disiplininin araçlarını etkin bir şekilde kullanılabilme becerisinde saklıdır. Modern kamu yönetiminin bir gereği olarak Genel Müdürlüğümüz sunduğu hizmetleri, insan ve çözüm odaklı yönetim anlayışı ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmeyi kendisine ilke olarak benimsemiştir.
 
Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı birim faaliyetleri esas alınarak “2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 
“2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu”nun hazırlanmasında ve ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür eder, gerçekleşen çalışmaların hayırlı olmasını temenni ederim.
Kayıt: 21.11.2017
Güncelleme:21.11.2017
Paylaş


WS05